T30

T30 i ATEX-om odobrena TX30 je naša najmanja pumpa u seriji sanitarnih pumpi, idealna za punjenje i doziranje uglavnom u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Gabarita 160×230×302 mm i maksimalnog kapaciteta 28 l/min.

 

 SPECIFIKACIJE T30 

 
 Maks.kapacitet  l/min (US gpm)  28 (7.4)
 Zapreminski protok  ml (cu in)  40 (2.44)
 Maks. potisni pritisak  bar (psi)  8 (116)
 Maks. vazdušni pritisak  bar (psi)  8 (116)
 Maks. usisna visina¹  m (Ft)  2 (6.6)
 Maks. usisna visina²  m (Ft)  8 (26)
 Maks. veličina čvrstih materija  mm (in)  3 (0.12)
 Maks. temperatura  °C (°F)  110 (230)
 Težina  kg (lb)  4 (9)

¹ = nije u dodiru sa tečnošću
²= u dodiru sa tečnošću

Krive performansi

T30 performance curve

T30 sanitary pump overall drawing

BROSURE PROIZODA:

Membranske pumpe na vazdušni pogon

IOM UPUTSTVA:

Membranske pumpe na vazdušni pogon - Sanitarna serija - IOM

T30 STT

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.