All about your flowTM

Iskustva

Membranske pumpe sa GUARDIAN sistemom,koji obuhvata pneumatska creva, set za uzemljenje usklađen sa zahtevima krajnjeg korisnika

Tapflo CTH (centrifugalna higijenska pumpa) montirana na kolica S268X (industrijska kolica) za krajnjeg kupca iz kompanije za proizvodnju alkoholnih pića. Ovaj prilagođeni mobilni sistem ima FDA i ATEX sertifikat.

CTH (higijenska centrifugalna pumpa) montirana na industrijskim kolicima za OEM kupce iz pivske industrije.

 

Kupac, jedna od vodećih kompanija za odlaganje tečnog otpada koristi Tapflo jedinicu za prikupljanje ulja i masti iz razičitih kontejnera.

 

 

Membranska pumpa sa ugrađenim prigušivačem pulsacije je efikasan način da se eliminišu varijacije pritiska na potisu pumpe kada je prostor za instalaciju ograničen

Membranska pumpa Tapflo T 820 je dizajnirana za istovaranje IBC kontejnera.

 

 

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 30 zemalja i nezavisni distributeri u više od 45 zemalja.