All about your flowTM

Centrifugalne pumpe

Pump 2

APV serija centrifugalnih pumpi obuhvata sledeće modele:

• Za maksimalnu dobit i minimalne troškove - industrijska pumpa W +

• Za pouzdan rad kod standardnih aplikacija - Puma + pumps

• Osnovni model pumpe - V2

 

 

 

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 30 zemalja i nezavisni distributeri u više od 45 zemalja.