Distributor login Login
 
 
Hose-pumps-slideshowen

Tapflo PT crevna pumpa kombinuje najbolje materijale sa odličnim dizajnom

Hose-pumps-slideshow-2en

Tapflo PT crevna pumpa kombinuje najbolje materijale sa odličnim dizajnom

start
  • Hose-pumps-slideshowen
  • Hose-pumps-slideshow-2en

PT crevne pumpe
– pouzdan izbor

 

Kombinuje najbolje materijale sa odličnim dizajnom

Maksimizira vreme rada i minimizira usluge

Aplikacije

Posebno pogodne za
abrazivne, korozivne, osetljivo smicajuće ili viskozne fluide

 
 
 
 

PT peristaltičke – crevne pumpe


Tapflo PT je crevna pumpa najnovijeg dizajna. Kombinovali smo najbolje materijale sa odličnim dizajnerskim rešenjima, kako bi maksimizirali vreme rada pumpe i minimizirali vreme potrebno za servis.

Kako rade 

Princip rada Tapflo crevnih pumpi se ostvaruje pomoću dva dijametralno suprotna rotaciona klipa. Usled rotacionog kretanja, fluidi iz cevi se guraju ispred svakog klina. Kada svaki klin dođe do kraja petlje, crevo se otpušta i klinovi se rotiraju na početak petlje kako bi pokrenuli novi ciklus.

Kako klin otpušta ojačanu cev, ona se momentalno vraća u svoj prvobitni oblik, i time obezbeđuje pozitivno usisavanje i pražnjenje. Ovakva konstrukcija predstavlja pametan i efikasan izbor za širok spektar aplikacija, gde se ove pumpe primenjuju.

Tipične aplikacije

Kućište pumpe je delimično napunjeno sa mazivom, što omogućava nesmetan rad klinova na cevi. Tečnost koja se transportuje je u kontaktu samo sa unutrašnjim delom cevi, i stoga može biti agresivne prirode i/ili kontaminirana česticama. PT pumpe se uglavnom koriste za:

Industrijske otpadne vode, tretman otpadnog mulja, flokulant disperzije, flokulantski otpad, talozi i emulzije, keramički komadi i smeše, suspenzije gline i jedinjenja, cementne emulzije, pumpanje betona, rudni rastvori i izbeljivanje pulpe/celuloze, metalne soli, kristalne suspenzije, pene crnih pića, aplikacija za filter prese, kozmetika, farmaceutska industrija, itd.

 

 

Karakteristike & prednosti

Samousisna do 9 metara
manometrička visina
– Fleksibilna instalacija

Creva ojačana sa
četiri sloja poliamida
 – Udvostručuje životni vek creva

Pogon pumpe je nezavisan
od sistema za pumpanje
– eliminiše se rizik pojavljivanja tečnosti u pogonu

Održavanje se vrši
u toku rada same pumpe
– minimizirano vreme servisa,
stoga ova pumpa predstavlja
veoma ekonomično rešenje

Precizan volumetrijski protok
– Tačna za aplikacije doziranja

Sposobnost kontinuiranog rada
na suvo, bez oštećenja
– Manji rizik za skupe kvarove

Dvosmerni rad pumpe
– Korisna u ciklusima čišćenja

Visok potisni pritisak: do 15 bar
– Upravlja visoko viskoznim proizvodima i aplikacijama sa visokim pritiskom

 Crevo je jedini deo koji se troši
– Lako održavanje