Vesti

CTM predstavlja kompaktnu pumpu idealnu za rad u malim prostorima kao što su to OEM instalacije. Pumpa predstavlja savršen izbor za hemijski korozivne i toksične fluide kao i  čiste i retke tečnosti poput čistih hemikalija, kiselina i baza. Ovo stoga što  delovi koji dolaze u dodir sa tečnošću  nisu od metala, već od termoplastike, time omogućavajući odličnu otpornost na koroziju. Verzija od PP-GF (polipropilen ojačan staklenim vlaknima) pruža veliku mehaničku čvrstoću i omogućava temperaturu likvida do 70°C. PVDF (PolyVinylidine DiFluoride) verzija ima još superiorniju otpornost na  hemikalije i dozvoljava temperature fluida i do čak 80°C.

Karakteristike i prednosti

  • Bez curenja - sigurno i ekološko radno okruženje
  • Ekonomičan rad, visok stepen efikasnosti i bez otpadaka proizvoda
  • Magnetni prenos snage, bez problema sa mehaničkim zaptivačima
  • Bezbedno rukovanje opasnim tečnostima - pumpa bez zaptivača
  • Hermetički sistem - nema otrovnih ili opasnih isparenja

Magnetni sklop radnog kola je instaliran  sa veoma snažnim čaurama gde standardna osetljiva osovina nije neophodna. Ovo rezultira pumpom koja ima veoma mali broj rezervnih delova i koja je veoma pouzdana  u radu.
Tapflo CTM pumpe su opremljene snažnim magnetnim spojnicama gde NdFeB (Neodymium-iron-boron) magneti, sa jedinstvenim sistemom kućišta magneta, imaju superiorniju snagu takođe  pod određenim zahtevanim uslovima.
Snaga iz pogona se prenosi čak i pod visokim temperaturama i sa visoko specifičnim gravitacionim tečnostima. Osim toga robusan čelični ram za spoljašnji magnet povećava njegovu snagu i omogućava lagano pokretanje pumpe. Magneti su potpuno inkapsulirani u njihovim kućištima sa jedinstvenim sistemom  koji izbegava upotrebu smole i lepka. Ovo garantuje bezbedan sistem sa boljim performansama pri visokim temperaturama. Dalje, radno kolo koje se izrađuje sistemom ubrizgavanja, rezultira odličnim performansama bez slabih tačaka u radu.

O ostalim Tapflo centrifugalnim magnetnim pumpama možete pročitati na sledećem linku.

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.